U izradi
Zašto dobijam ovu poruku?

To je verovatno zbog sledećeg:

 1. Niste postavili prezentaciju na vašem Internet prostoru.

  Ova strana se prikazuje ako niste postavili prezentaciju na vašem Internet prostoru. Pristupite koristeći neki FTP-program ili putem Frontpage-a (ako su Frontpage ekstenzije aktivirane), uklonite ovu stranu (index.html) i potom postavite vašu prezentaciju.

  Za informacije po pitanju vaših korisničkih podataka za FTP, možete ih naći na korisničkim stranama.
   
 2. Postavili ste vašu prezentaciju, i dalje vam se prikazuje ova strana.

  Postoji mogućnost da je stranica u privremenoj memoriji vašeg Internet čitača (cache-memorija). Ispraznite cache-memoriju (u Internet Exploreru meni: "Tools" > "Internet Options ", sekcija "Temporary Internet files", pritisnite dugme "Delete Files...") i osvežite stranu.
   
 3. Postavili ste prezentaciju i ispraznili cache-memoriju, i dalje dobijate ovu stranu.

  Onda najverovatnije nedostaje index-strana (start-strana). Index-strana treba da ima jedno od sledećih imena: index.htm, index.html, index.php ili index.shtml. Ako imate Windows nalog, možete koristiti: index.asp, index.aspx, default.htm, default.asp ili default.aspx.

  Ne zaboravite da izbrišete ovu index-stranu.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas povodom dalje tehničke podrške.

Copyright © 1999 - 2007 Loopia D.O.O.
Niš, Dušanova 55, PC Dušanov Bazar I/102, Tel: 018-526-408, Fax: 018-258-074
E-mail: support@loopia.co.yu